Telefoonnummer

0683447153

Email

info@mindbodysole.nl

Bij rouwverwerking denk je waarschijnlijk aan het overlijden van een dierbare maar gevoelens van rouw omvatten veel meer dan dat.

Bij rouw gaat het meestal om situaties waar je niet om hebt gevraagd en waarbij de grond totaal onder je voeten vandaan wordt geslagen zoals bij inderdaad een overlijden maar ook bijvoorbeeld bij een scheiding, ontslag of een verhuizing. In dergelijke situaties ben je totaal je grip kwijt op je werkelijkheid en je staat voor een voldongen feit dat je leven een totaal andere wending krijgt.

Dit proces fascineert mij omdat rouw voor iedereen anders is en omdat je hier totaal op jezelf wordt teruggeworpen. Er kunnen veel emoties spelen zoals het verwerken van het verdriet of de schok, boosheid of schuldgevoelens en zelfs eventuele slachtoffergevoelens die je belemmeren om door te gaan. Tevens kunnen in deze periode van kwetsbaarheid ook andere onverwerkte gebeurtenissen naar boven komen. Het doorvoelen, verwerken en loslaten van deze emoties is een proces waarbij veel wordt gevraagd van je aanpassingsvermogen maar waarbij ook een enorme groeipotentie vrij kan komen, wie ben ik na deze situatie, waar wil ik naartoe en wat wil ik nu gaan doen?

Jouw leven gaat immers wel gewoon verder! Wat wil jij gaan doen met de rest van jouw leven en hoe wil jij dit gaan indelen. Met prachtige massages kan ik dit proces heel mooi kunnen ondersteunen waardoor jij weer meer bij je kracht komt om je eigen leven ‘opnieuw’ van jou te maken.

VoetreflexPlus Therapie kan een hele mooie ondersteuning zijn in jouw proces van loslaten en verder groeien.